MVO-prijs Geertruidenberg

In 2015 riep de gemeente Geertruidenberg de MVO-prijs in het leven. Met deze prijs wil de gemeente Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) stimuleren. Deze tweejaarlijkse wedstrijd is bedoeld voor bedrijven uit onze gemeente, die kunnen laten zien dat duurzame winst voor milieu en maatschappij hand in hand kunnen gaan met positieve bedrijfseconomische resultaten. Zowel grote als kleine ondernemingen konden zich voor de MVO-prijs Geertruidenberg 2017 inschrijven. De inschrijving sloot op 8 oktober 2017.

De drie P’s
De gemeente Geertruidenberg heeft als doel dat alle initiatieven in 2020 duurzaam zijn. MVO neemt hierbij een belangrijke plaats in.

MVO wordt gezien als de bereidheid van een organisatie om verantwoordelijkheid te nemen voor de gevolgen van haar activiteiten en beslissingen op de mens, milieu en maatschappij en daar verantwoording over af te leggen. MVO gaat dus om het vinden van een balans tussen de sociale (People), ecologische (Planet) en economische (Profit) aspecten van ondernemen. Hierbij worden positieve duurzaamheidseffecten zoveel mogelijk nagestreefd.

Criteria
Bedrijven die willen meedingen naar deze prestigieuze prijs en eeuwige roem dienen in ieder geval aan bepaalde criteria te voldoen. Ze moeten:

  1. Een integrale visie hebben op maatschappelijk verantwoord ondernemerschap;
  2. MVO verankerd hebben in de bedrijfsprocessen;
  3. MVO zien als een proces met evoluerende MVO-doelen;
  4. Voor wat betreft MVO een voorbeeldfunctie vervullen voor andere bedrijven in de gemeente Geertruidenberg.

Publieksstemming
Binnen de gemeente Geertruidenberg zijn steeds meer bedrijven die ondernemen met een MVO-hart. Welk bedrijf wint de MVO-prijs 2017? 14 december wordt de winnaar op feestelijke wijze bekend gemaakt!
Lees hier meer over de MVO-prijsuitreiking 2017.

Prijsuitreiking

Op donderdag 14 december is de feestelijke prijsreiking en wordt de winnaar van de MVO-prijs 2017 bekend gemaakt.

Jury

Maak kennis met de juryleden

Stemmen

Breng hier uw stem uit

Uitreiking

Informatie over de uitreiking

© Copyright - Gemeente Geertruidenberg